LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CENTRAL – AMAVI

Với sự cộng hưởng từ năng lực và lợi thế của cả hai đơn vị, CENTRAL và AMAVI kỳ vọng sẽ cùng nhau tạo nên nhiều dự án chất lượng, mang lại hiệu qua kinh doanh tốt cho hai bên và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho chủ đầu tư và khách hàng.

Xem thêm