Lin The Coffee – Huế

Công ty Cổ phần Xây Dựng & Nội thất AMAVI rất hân hạnh trở thành đối tác chính trong dự án xây dựng Lin The Coffee tại Huế

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Lin The Coffee – Huế
Hạng mục: Thi công xây dựng & cung cấp nội thất

Thời gian thi công: Đang tiến hành