Căn Hộ Anh Quý Quận 9

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Căn Hộ Anh Quý Quận 9
Hạng mục: Thiết kế, thi công  nội thất

Thời gian thi công: 30 ngày