Biệt Thự Anh Triết Quận Tân Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Biệt Thự Anh Triết Quận Tân Bình
Hạng mục: Thiết kế, thi công xây dựng & cung cấp nội thất

Thời gian thi công: 60 ngày